จัดงานเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 57 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก
รวมภาพบรรยากาศความประทับใจงานฉลองมงคลสมรส
งานนี้ เบสท์ เวดดิ้ง สตูดิโอ ได้รับความไว้ใจให้จัดงานให้งาน คุณอุษา&คุณชูเกียรติ