อ่าน 5617

ขันหมากโท 

 

แพ็กเก็ตขันหมากโท

Package C 8000 บาท

ขนมจันอับ-ฟักเชื่อม ถาดละ 2 กิโลกรัม จำนวน 2 ถาด
ขนมจันอับ-ลูกกวาด ถาดละ 2 กิโลกรัม จำนวน 2 ถาด
ขนมจันอับ-ข้าวพอง ถาดละ 1 กิโลกรัม จำนวน 2 ถาด
ขนมจันอับ-ถั่วตัด    ถาดละ 2 กิโลกรัม จำนวน 2 ถาด
ขนมจันอับ-งาตัด ถาดละ 1.5 กิโลกรัม จำนวน 2 ถาด
ขนมเปี๊ยะ ชิ้นเล็ก ขนาด 4 นิ้ว* ถาดละ 8 ชิ้น จำนวน 2 ถาด
วุ้นเส้น ถาดละ 2 ห่อ จำนวน 2 ถาด
ข้าวต้มมัด ถาดละ 20 มัด จำนวน 2 ถาด
ขนมเทียนนมสาว ถาดละ 30 ชิ้น จำนวน 2 ถาด
ส้มโอ ถาดละ 1 ลูก จำนวน 2 ถาด
กล้วย ถาดละ 1 หวี จำนวน 2 ถาด
มะพร้าว ถาดละ 1 ลูก จำนวน 2 ถาด
ไก่ต้ม ถาดละ 1 ตัว จำนวน 2 ถาด
หมูนอนตอง** ถาดละ 1 กิโลกรัม จำนวน 2 ถาด
ผ้าขาว ยาว 2 เมตร ถาดละ 1 ชิ้น จำนวน 2 ถาด
เหล้าขาว จำนวน 2 ขวด
ต้นกล้วย จำนวน 2 ต้น
ต้นอ้อย จำนวน 4 ต้น

 

* สามารถเปลี่ยนเป็นกาละแม/ข้าวเหนียวแดง
** สามารถเปลี่ยนเป็นขาหมูสด เพิ่ม 1500 บาท
*** ค่าบริการไปจัดส่งถึงบ้านงาน พร้อมโต๊ะวาง 2000 บาท