อ่าน 4330

 

 
พานขันหมาก แพ็กเก็ต A

 

Package C ราคา 14700 บาท

ชุดพานขันหมาก เย็บแบบ (สีชมพู หรือ สีแดง)

พานขันหมากเอก 1 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานแหวนหมั้น 1 พาน
พานสินสอด 1 พาน
พานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่
พานเชิญขันหมาก 1 พาน
ต้นกล้วย 1 คู่
ต้นอ้อย 1 คู่
พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่
พานรดน้ำสังข์ 1 คู่