อ่าน 7529

 

 
พานขันหมาก แพ็กเก็ต A

 

Package A ราคา 9700 บาท

ชุดพานขันหมาก เย็บแบบ (สีชมพู หรือ สีแดง)

พานขันหมากเอก 1 พาน
พานธูปเทียนแพ 1 พาน
พานแหวนหมั้น 1 พาน
พานสินสอด 1 พาน
พานเชิญขันหมาก 1 พาน
ต้นกล้วย 1 คู่
ต้นอ้อย 1 คู่